Emoce do komunikace nepatří?

Možná si teď říkáte, co je to za nesmysl. Vždyť emoce jsou přirozeným projevem každého člověka. Jsou vnějším vyjádřením našich pocitů.
průměrná doba čtení:
4 min.
Možná si teď říkáte, co je to za nesmysl. Vždyť emoce jsou přirozeným projevem každého člověka. Jsou vnějším vyjádřením našich pocitů.
průměrná doba čtení:
4 min.
cílová skupina:
Emoce a komunikace

Ve své praxi se při koučování i v rámci kurzů často setkávám s tím, že klient řeší nějaké nedorozumění nebo problémy v komunikaci. Při bližším probrání situace jsou příčinou vždy neovládnuté emoce a nedostatečné vcítění se do druhého člověka na jedné nebo druhé straně.

Jedním z těchto případů byla Marta. Velmi jí trápily neshody s partnerem. Společně jsme probraly typické situace, kdy k neshodám dochází nejčastěji. Marta si velmi rychle uvědomila, že příčinou její neuspokojivé komunikace s partnerem jsou nepochopené emoce na obou stranách. 

4 kanály komunikace

Pro vzájemné porozumění s druhým člověkem je důležité, aby došlo k oboustrannému pochopení sdělovaných myšlenek. Je proto důležitější, jak nás druhý člověk pochopí než to, co mu říkáme. Pro vzájemné pochopení je totiž podstatné, jak mu danou myšlenku sdělujeme.

Každý z nás přijímáme sdělenou informaci současně 4 různými kanály: obsah myšlenky (věcný popis situace), apel (co máme udělat), výpověď mluvčího o sobě samém a výpověď mluvčího o jeho vztahu s daným člověkem. Když se na to podíváme blíže, znamená to, že každé sdělení je přijímáno jak ve věcné rovině, tak ve vztahové rovině. Většina našich nedorozumění s druhými lidmi vyplývá právě z toho, že sdělovaná informace byla přijata ve vztahové rovině. Emoce hrály hlavní roli … 

Co z toho vyplývá?

V komunikaci s druhým člověkem je důležité myslet na to, že Vaše sdělení může být přijato primárně ve vztahové rovině. Zamyslete se nad tím, jak co nejpřesněji formulovat Vaše sdělení. Uvědomte si přitom, čeho chcete dosáhnout. Nyní si představte sami sebe v pozici druhého člověka, když by Vám někdo sdělovat to, co chcete Vy sdělit jemu, a položte si 3 otázky:

  • Co si myslí?
  • Co cítí?
  • Co chce?

Tím, že si představíte reakci druhého člověka, snížíte riziko vzájemného nepochopení a dokážete přesněji formulovat svou myšlenku. 

Když si Marta představila sama sebe jako svého partnera, okamžitě jí došlo, co je třeba změnit. Uvědomila si, jak málo někdy stačí, aby došlo ke zbytečnému nedorozumění nebo konfliktu. Nyní jen stačilo, aby pochopila, jaké emoce jsou příčinou jejich neshod a jak tomu může do budoucna předcházet.

Emoce jsou a vždy budou nedílnou součástí naší komunikace s druhými lidmi. Jejich vzájemné pochopení a přesná formulace našich myšlenek jsou cestou, jak se vyhnout konfliktům a dosáhnout vzájemného porozumění.

28.04.2021

Sdílejte tuto stránku…

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Emoce do komunikace nepatří?

Autorem článku je

Mgr. Alena Ptáčková
Koučka, facilitátorka, konzultantka a lektorka. Věnuje se především práci s myslí a práci s emocemi.
X